OBRES DE RESTAURACIÓ PARCIAL DE LA SEGONA PLANTA DEL CASINO OLOTÍ

Tota la segona planta del Casino estava en desús des dels anys 90, època en la qual s’havia utilitzat com a sala de ball. Entre finals de 2022 i inici de 2023 s’han realitzat obres que han permès la rehabilitació integral d’uns 200 m2 (entorn el 40% de la seva superfície).

Nova Sala al segon pis del casino Olotí
Nova sala al segon pis del Casino Olotí

Aquesta important actuació, que amplia substancialment l’espai útil de l’equipament cultural, ha comptat amb el suport econòmic de: