Nova Junta Directiva del Casino Olotí

Esgotats els plaços legals de presentació de candidatures, els components de la Mesa electoral varen proclamar a la única candidatura presentada per l’actual President, Josep Maria Mir i Codina. Així doncs, pels propers quatre anys tindrem una nova direcció composta per:

President

Josep Maria Mir i Codina
Vicepresident
Josep Sala i Esquena
Secretari
Eduard Labián Sánchez-Maroto
Tresorer
Joan Ralita Ros
Vocals
Ramon Aguilar Sala
Miquel Canal Morell
Josep Llussà Corominas

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos al correu electrònic: secretaria@casinoolotí.cat, o bé a les dependències del Casino els divendres de 19 a 21 hores.