Les obres del teulat ja estan enllestides. Vine al Casino per visitar el què s’ha fet!

Finalment, el passat mes de febrer varen acabar les obres d’arranjament del teulat del Casino. Ha estat una obra important que s’ha dut a terme al llarg de tres anys durant els quals s’ha refet la coberta totalment; s’han substituit tots els baixants pluvials i s’ha reforçat l’estructura amb bigues com les que podeu veure a la fotografia. sens dubte, ha estat l’actuació més important dels darrers anys. S’ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

Precisament, la Junta del Casino ha organitzat per a tots els socis i sòcies, una visita guiada a la segona planta en la que s’explicaran les diferents fases i les característiques més importants d’aquesta obra. Al final de la visita s’obsequiarà als assistents amb un aperitiu.

Subestructura teulat
Detall de l’entramat de bigues del teulat