Assemblea General de Socis

El passat 9 de juliol es va celebrar l’Assemblea de Socis 2021 en la que, malgrat la baixa assistència es va informar de les  darreres notícies sobre l’activitat de la nostra societat.

Obres del Casino

Els temes principals que es varen tractar varen ser els relacionats amb l’arranjament del teulat del qual, recordem s’ha fet una tercera part, i per tant, resten les dues terceres parts que es compta començar a  treballar-hi a la propera tardor. També es va parlar de la possibilitat de la instal·lació d’un ascensor i la rehabilitació de l’interior del segon pis. Aquestes obres es podrien abordar si es poden aconseguir algunes subvencions a les que s’ha concorregut.

S’han fet intervencions específiques com pintar els salons del Club Escacs i el Club Billar, així com la substitució dels tapetes de les dues taules de billar, degut a les filtracions d’aigua durant les obres de la part del teulat que dóna  la Plaça 1 d’octubre. L’assegurança del constructor es va fer càrrec de les despeses.

Campus Garrotxa

Quan a l’activitat del Campus Garrotxa, el president va informar que tenen la intenció de reprendre l’activitat tant bon punt les condicions sanitàries ho permetin. Josep Mª Mir va reiterar la voluntat dels dirigents del Campus de continuar amb el projecte iniciat el 2019 i que es va interrompre a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Altres activitats

Quan a les actuacions culturals, com és natural, no es va dur a terme pràcticament cap, tret de  l’actuació de Danilo Facelli de la que ja hem informat. De cara a final d’any, hi ha prevista una altra actuació que esperem es pugui dur a terme i de la que informarem oportunament.

De la Federació d’Ateneus ens arriben notícies de la coordinació d’actuacions entre diferents entitats culturals associades que podrien facilitar la contractació de diferents grups culturals.

Finalment, es varen posar a consideració els comptes de 2020 i els pressupostos per al 2021, comptes que es varen aprovar per unanimitat.

No hi va haver cap més intervenció.