Assemblea General de Socis 2022

Es convoca els socis del CASINO OLOTÍ a l’Assemblea General Ordinària, a celebrar als locals de la nostra entitat el divendres, 1 de juliol de 2022 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona. L’ordre del dia serà el següent:

1 – Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2 – Memòria d’actuacions i activitats.

3 – Projectes i previsions 2022

4 – Estat de comptes 2021

5 – Pressupost ordinari i extaraordinari 2022 (finalització nou teulat).

6 – Precs i preguntes.